Specifiek

2 maanden vooraf indienen (voor opening of voor verval van het lopend attest)

WELZIJN

TOERISME

Bovenstaande ingevulde attesten doorsturen naar de burgemeester van je gemeenten.