VEREISTE documenten

NIEUWBOUW/ VERBOUWING

Attesten/verslagen/keuringen

cfr. het afgeleverde brandverslag nav de (ver)bouwingen

externe dienst voor technische controles

externe dienst voor technische controles

externe dienst voor technische controles

externe dienst voor technische controles

bevoegd persoon

bevoegd persoon

bevoegd persoon

geaccrediteerde controle instelling

geaccrediteerde controle instelling

bevoegd persoon

architect/ aannemer

architect/aannemer

architect/ aannemer

Liften (art. 6.1.3)

Hoogspanning

Laagspanning

Veiligheidsverlichting (autonomie, lichtsterkte en werking)

Verwarmingsinstallatie(s) (goede werking)

Gasinstallatie (dichtheidsproef)

Bluswaterhydranten/haspels (druk > 2,5 bar)

Automatische blusinstallatie

Detectie

Melding, waarschuwing, alarm, detectie (werking)

Brandweerstand structuur

Brandweerstand wanden en deuren

Herstel brandweerstand bij doorvoeringen


BESTAANDE GEBOUWEN

Meest recente, geldige versie voorleggen

externe dienst voor technische controles

externe dienst voor technische controles

externe dienst voor technische controles

externe dienst voor technische controles

bevoegd persoon

bevoegd persoon

bevoegd persoon

geaccrediteerde controle instelling

geaccrediteerde controle instelling

bevoegd persoon

Liften (art. 6.1.3)

Hoogspanning

Laagspanning

Veiligheidsverlichting (autonomie, lichtsterkte en werking)

Verwarmingsinstallatie(s) (goede werking)

Gasinstallatie (dichtheidsproef)

Bluswaterhydranten/haspels (druk > 2,5 bar)

Automatische blusinstallatie

Detectie

Melding, waarschuwing, alarm, detectie (werking)


SPECIFIEKE ATTESTERING

specifieke attestering / cfr. erkenning uitbating